TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

Một số Hình Ảnh về Tiến độ xây dựng của dự án như sau:

Dự án đã xây đến Tầng 4 và chuẩn bị tiếp tục xây dựng tầng 5 ngay khi được phép Ký HDMB’

Hoàn thành lối lên xe Ô tô tại Tầng 4

Công trường

Lưu ý: HTML không được dịch!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

q2thaodien.lien-he.vn/

Địa chỉ: Thao dien

Hotline: 0975611636

Email: q2thaodien.lienhe@gmail.com

Website: www.q2thaodien.lien-he.vn