DỰ ÁN Q2 THẢO ĐIỀN - NHỮNG BƯỚC ĐI VỀ NHÂN SỰ

DỰ ÁN Q2 THẢO ĐIỀN - NHỮNG BƯỚC ĐI VỀ NHÂN SỰ

Q2ThaoDien chào đón ông Lim Hua Tiong gia nhập vào Frasers Property Limited với chức danh Giám đốc điều hành Frasers Property Vietnam. Ông Lim có gần 20 năm kinh nghiệm về bất động sản và tài chính. Với kiến thức chuyên sâu của ông về thị trường bất động sản tại Việt Nam, cũng như những thành tích đáng nể trong việc tạo dựng giá trị, sự quản lý tài ba các dự án phức hợp và phát triển con người tại Việt Nam, ông được xem là một nhân tố xuất sắc trong đội ngũ lãnh đạo. Ông Lim sẽ làm việc cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm của Frasers Property để triển khai chiến lược cho thị trường Việt Nam.
---
We are delighted to have Mr Lim Hua Tiong join the Frasers Property family as Chief Executive Officer (CEO) for Frasers Property Vietnam. Mr Lim brings with him close to 20 years of experience in the property and finance sectors, his in-depth market knowledge of the real estate industry in Vietnam, together with his track record of value creation, astute management of complex projects and people development in Vietnam, makes him an excellent addition to the leadership team. Mr Lim will be working with Frasers Property’s experienced team on the ground and across the Group to execute the strategy for Vietnam.

Source: FB Q2ThaoDien

Lưu ý: HTML không được dịch!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

q2thaodien.lien-he.vn/

Địa chỉ: Thao dien

Hotline: 0975611636

Email: q2thaodien.lienhe@gmail.com

Website: www.q2thaodien.lien-he.vn